Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España

Se encuentra usted aquí

Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015

Este informe foi desenvolvido pola Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia. O obxectivo do presente documento, finalizado no mes de maio do 2016, é facer públicos os datos resultantes da análise e actualización da información relativa ao cambio climático en Galicia, así como, recompilar as actuacións que nesta materia se teñan executado desde o ano 2012, data de publicación do primeiro informe.
Año publicación
2016
Publica
Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia.
Idioma de Publicación
Gallego
Ambito Geografico