Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España

Se encuentra usted aquí

Estratègia integrada per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi global a la conca de la Tordera. Informe tècnic projecte REDAPTA (2020)